Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.6.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.6.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu
15.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
27.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.3.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
19.2.2024
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Popis ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
10.1.2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2024
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
29.11.2023
Návrh VZN č.4/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Návrh VZN č.4/2023
Popis Návrh VZN č.4/2023 o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce OSTROV.
3.4.2023
ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2023
Názov ROZHODNUTIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA
28.7.2022
Verejná vyhláška - rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania k.ú. Ostrov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2022
Dátum zvesenia 28.8.2022
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania k.ú. Ostrov
28.7.2022
Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Ostrov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2022
Dátum zvesenia 28.8.2022
Názov Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Ostrov