Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ostrov

Adresa: Obec Ostrov č. 106 , 072 55 Porostov

Zastúpený: František Marcin, starosta obce

IČO: 00325562

Tel:
056 / 652 22 91
Email: ocuostrov@gmail.com
Web: https://www.ostrov-obec.sk/

Kontaktná osoba pre otázky k verejnému obstarávaniu:
• Ing. Michal Dinič
e-mail: m.dinic@azet.sk ,
tel. č.: 0915 868 648
1.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti:
1.2.1. druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)
1.2.2. hlavný predmet činnosti: samospráva

—————————————————————————————————

Rok 2021