Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.3.2022
NÁVRH VZN OSTROV
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov NÁVRH VZN OSTROV
28.3.2022
Pripomienkové konanie k návrhu VZN
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov Pripomienkové konanie k návrhu VZN
28.3.2022
VZN č3/2019 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov VZN č3/2019 O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
28.3.2022
VZN č.2/2018 O VYLEPOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov VZN č.2/2018 O VYLEPOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
28.3.2022
VZN č. 1/2012 o miestných daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov VZN č. 1/2012 o miestných daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.