Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
A
A
A

Dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
28.3.2022
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Ostrov 2019 – 2023
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Ostrov 2019 – 2023
28.3.2022
PROGRAM ROZVOJA OBCE Programovacie obdobie 2019 – 2023
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov PROGRAM ROZVOJA OBCE Programovacie obdobie 2019 – 2023
28.3.2022
VEREJNA VYHLÁŠKA
Detail dokumentu
Dátum 28.3.2022
Názov VEREJNA VYHLÁŠKA
13.1.2022
Výzva na predkladanie ponuky-Sanácia nelegálnych skládok v obci Ostrov
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Výzva na predkladanie ponuky-Sanácia nelegálnych skládok v obci Ostrov
13.1.2022
Výzva na predkladanie ponuky-Využívanie OZE v obci Ostrov
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Výzva na predkladanie ponuky-Využívanie OZE v obci Ostrov
13.1.2022
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
13.1.2022
Žiadosť o významnejšiu zmenu – stanovisko PPA
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Žiadosť o významnejšiu zmenu – stanovisko PPA
13.1.2022
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY -Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY -Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
13.1.2022
Výberové konanie na pokladku dlažby OcÚ Ostrov- 31.05.2019
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Výberové konanie na pokladku dlažby OcÚ Ostrov- 31.05.2019
13.1.2022
Výberové konanie
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Výberové konanie
13.1.2022
POZVANKA ZASTUPITELSTVO
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov POZVANKA ZASTUPITELSTVO
13.1.2022
Obec Kristy – Ostrov – VV[126272]
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Obec Kristy – Ostrov – VV[126272]
13.1.2022
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Ostrov
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Ostrov
13.1.2022
PROGRAM ROZVOJA OBCE Programovacie obdobie 2019 – 2023
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov PROGRAM ROZVOJA OBCE Programovacie obdobie 2019 – 2023
13.1.2022
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Ostrov 2019 – 2023
Detail dokumentu
Dátum 13.1.2022
Názov KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Ostrov 2019 – 2023