Oficiálna stránka obce Ostrov

Motív
Detail zmluvy 20220702
Číslo 20220702
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 IFOsoft s.r.o.
Názov Zmluva o dielo č.20220702
Predmet Zmluva o dielo č.20220702
Cena 142.80
Dátum uzavretia 25.7.2022
Dátum zverejnenia 5.8.2022
Poznámka Zmluva o dielo č.20220702 - programové vybavenie evidencia obyvateľov
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
8.4.2024
Zmluva o nájme
Obec Ostrov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 1 IČO 36172332
Zmluvná strana 2 Obec Ostrov
Zmluvná strana 2 IČO 00325562
Názov Zmluva o nájme
Predmet Zmluva o nájme
Dátum uzavretia 8.4.2024
Dátum zverejnenia 8.4.2024
Uzatvoril František Marcin
8.4.2024
Zmluva o spolupráci počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Ostrov
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o spolupráci počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Ostrov
Predmet Zmluva o spolupráci počas budovania a prevádzkovania viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete na území obce Ostrov
Dátum uzavretia 8.4.2024
Dátum zverejnenia 8.4.2024
Uzatvoril František Marcin
3.4.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpami z neobalových výrobkov
Dátum uzavretia 22.3.2024
Dátum zverejnenia 3.4.2024
2.4.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/314
Číslo 2024/314
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 20 000€
Dátum uzavretia 18.3.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
Uzatvoril František Marcin
28.12.2023
DODATOK č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa §20 a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Mesto Sobrance
Detail zmluvy 2
Číslo 2
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Mesto Sobrance
Zmluvná strana 2 IČO 325791
Názov DODATOK č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa §20 a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Predmet DODATOK č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa §20 a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Cena 0
Dátum uzavretia 14.12.2023
Dátum zverejnenia 28.12.2023
28.12.2023
DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 7.11.2023
Dátum zverejnenia 28.12.2023
12.10.2023
ZMLUVA O DIELO
G.L.S. Building servise s.r.o.
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 G.L.S. Building servise s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 48303836
Názov ZMLUVA O DIELO
Predmet ZMLUVA O DIELO
Cena 0
Dátum uzavretia 9.10.2023
Dátum zverejnenia 12.10.2023
28.9.2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPPEVKU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatozácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy 26/09/2023
Číslo 26/09/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatozácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPPEVKU
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPPEVKU
Cena 18200
Dátum uzavretia 26.9.2023
Dátum zverejnenia 28.9.2023
Dátum účinnosti 29.9.2023
17.5.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami( ďalej len
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (deus)
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0535
Číslo ZLP-VT-2023-0535
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (deus)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami( ďalej len
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami( ďalej len
Cena 0
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
16.5.2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nast. Občianskeho zákonníka
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZML-3-63/2021-230
Číslo ZML-3-63/2021-230
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nast. Občianskeho zákonníka
Predmet Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nast. Občianskeho zákonníka
Cena 304.8
Dátum uzavretia 31.5.2023
Dátum zverejnenia 16.5.2023
15.5.2023
ZMLUVA O VYDANÍ A POUZÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20197143
Číslo RA-SNCA/20197143
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156426
Názov ZMLUVA O VYDANÍ A POUZÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
Predmet ZMLUVA O VYDANÍ A POUZÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ
Cena 0
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 15.5.2023
28.3.2023
ZMLUVA O DIELO č.2/2023
G.L.S.BUILDING SERVICE s.r.o.
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 G.L.S.BUILDING SERVICE s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 48303836
Názov ZMLUVA O DIELO č.2/2023
Predmet ZMLUVA O DIELO č.2/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 28.3.2023
Dátum zverejnenia 28.3.2023
22.2.2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.5
Milina Doliničová
Detail zmluvy 5
Číslo 5
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Milina Doliničová
Zmluvná strana 2 IČO 47343478
Názov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.5
Predmet Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.5
Cena 0
Dátum uzavretia 11.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
22.2.2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.4
Mgr. Ivana Beňáková
Detail zmluvy 4
Číslo 4
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Mgr. Ivana Beňáková
Zmluvná strana 2 IČO 40823474
Názov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.4
Predmet Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.4
Cena 0
Dátum uzavretia 11.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
22.2.2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.3
Bc. Marián Havrila
Detail zmluvy 3
Číslo 3
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Bc. Marián Havrila
Zmluvná strana 2 IČO 47061367
Názov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.3
Predmet Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.3
Cena 0
Dátum uzavretia 11.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
22.2.2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.2
Kenderešová Eva
Detail zmluvy 2
Číslo 2
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Kenderešová Eva
Zmluvná strana 2 IČO 4355306
Názov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.2
Predmet Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.2
Cena 0
Dátum uzavretia 11.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
22.2.2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2023.
Marcela Mitrová
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 1 Obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Marcela Mitrová
Zmluvná strana 2 IČO 53867939
Názov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2023.
Predmet Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2023.
Cena 0
Dátum uzavretia 11.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
9.2.2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete 2301
Slovenský hydrometeorogický ústav
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Slovenský hydrometeorogický ústav
Zmluvná strana 2 IČO 00156884
Názov Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
Predmet Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete 2301
Dátum uzavretia 23.1.2023
Dátum zverejnenia 9.2.2023
Dátum účinnosti 9.2.2023
Dátum ukončenia 9.2.2023
Prílohy
99e8e_ZMLUVA.pdf
4.1.2023
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákon č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ing. Martin Šepeľák, audítor SKAU,č. licencie 337
Detail zmluvy ZMLUVA
Číslo ZMLUVA
Zmluvná strana 1 obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 Ing. Martin Šepeľák, audítor SKAU,č. licencie 337
Zmluvná strana 2 IČO 42106044
Názov ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákon č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákon č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Dátum uzavretia 4.1.2023
Dátum zverejnenia 4.1.2023
Dátum účinnosti 4.1.2023
Dátum ukončenia 4.1.2023
4.1.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ,ktorá bola zatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
PP PROTECT s.r.o.
Detail zmluvy Dodatokč.1 k zMLUVE O DIELO
Číslo Dodatokč.1 k zMLUVE O DIELO
Zmluvná strana 1 obec Ostrov
Zmluvná strana 1 IČO 00325562
Zmluvná strana 2 PP PROTECT s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 48039365
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ,ktorá bola zatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia 4.1.2023
Dátum účinnosti 4.1.2023
Dátum ukončenia 4.1.2023
Uzatvoril František Marcin-starosta