Poslanci obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania Ostrov

Berciková Lýdia, Hajaš Marcel, Gunár Pavol, Šuchta Maroš, Bc. Maxim Martin