Poslanci obecného zastupiteľstva

Berciková Lýdia, Hajaš Marcel, Gunár Pavol, Šuchta Maroš, Bc. Maxim Martin