Rozpočet obce

——————————————————————————————————————————————

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce Ostrov r.2020

——————————————————————————————————————————————

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 -príjmy
Rozpočet na rok 2019 -výdavky

——————————————————————————————————————